QUI SOM

El “Centro de Investigación de Economía y Sociedad” (CIES) va néixer a Barcelona l’abril de 1992 com a resultat de l’experiència acumulada des de principis dels vuitanta per un grup d’experts en l’àmbit de l’economia i la societat.

Constituït sota la forma jurídica de fundació, té com a visió ser un centre multidisciplinar d’investigació, la docència i la transferència de coneixement de referència, que ha de facilitar la consecució d’un desenvolupament global sostenible.
I com a missió investigar i formar en la implantació de l’estratègia de desenvolupament sostenible a nivell d’organització i a nivell de regió. Mitjançant l’estudi de la combinació entre eficàcia econòmica i interessos socials.

El desenvolupament sostenible s’ha convertit en una absoluta necessitat tant a nivell social, com empresarial i en el sector públic. A través de la seva activitat CIES vol ajudar a que les organitzacions de tot tipus puguin contribuir amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats dins de l’Agenda 2030, i també amb la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, les dues iniciatives de de l’Organització de les Nacions Unides.

CIES és en un centre de recursos que ha aconseguit aglutinar els agents més actius en la tasca d’innovació i promoció de l’Economia i la Societat, recollint, analitzant i difonent la informació d’aquest sector, estimulant i recolzant els projectes innovadors per al seu desenvolupament, creant plataformes i xarxes que potenciïn els seus efectes multiplicadors.

VISIÓ – FUNDACIÓ CIES

Ser un centre multidisciplinar d’investigació, docència i transferència de coneixement de referència, que ha de facilitar la consecució d’un desenvolupament global sostenible.

MISSIÓ – FUNDACIÓ CIES

Investigar, formar i donar solucions a la implantació de l’estratègia de desenvolupament sostenible a nivell d’organització i a nivell de regió, mitjançant l’aplicació de coneixement que combini l’eficàcia econòmica i l’interès social.

Objectius de la Fundació

Els objectius de CIES se centren en l’estudi de la combinació entre interessos econòmics i cohesió social, el que a nivell pràctic es materialitza en el desenvolupament de les següents activitats:

 • Intermediació en la inserció laboral de persones amb discapacitat.
 • Foment dels Centres Especials de Treball (CET) i suport a les empreses de creació d’ocupació per al col·lectiu.
 • El foment, difusió i aprofundiment dels estudis de l’economia i la societat.
 • L’intercanvi de coneixements i mitjans de treball entre els seus membres.
 • L’organització de conferències i seminaris.
 • L’edició de treballs, informes i publicacions.
 • El manteniment d’estructures d’assessorament i suport a la gestió.
 • Avaluació d’accions de polítiques públiques.
 • Promoció i millora de la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat, per la via ordinària i per la via del treball protegit.
 • Actuació com a referent social en la inserció de les persones amb discapacitat, amb accions de sensibilització, foment i acompanyament a la inserció sociolaboral.
 • L’establiment de relacions amb altres organismes nacionals i internacionals que persegueixin finalitats anàlogues a la seva.
 • Impartició de formació contínua.

Estructura i metodologia de treball

L’estructura de personal del CIES la constitueix un nucli central de titulats superiors, professionals i professors universitaris, de llarga experiència en els camps de l’Economia i la Societat, amb activitat en la docència, en la recerca i en la gestió d’empresa.

Aquesta estructura àgil i dinàmica permet al CIES actuar de forma anticipada davant els fenòmens socials.

Patronat

Isabel Vidal Martínez

Presidenta i Professora de la Universitat de Barcelona

Miquel Vidal

Secretari

Josep Roset Castells

Patró

Josep Mª Solanellas López

Patró

Rafael Ruano Palou

Patró